HomeHolland KroonSchagenGastenboekWie zijn wijContact
*
STERK IN DE KERN Sociaal Democratisch Collectief
Column M. Hovius
Columnpjetje  

Marinebedrijf

De overheid blijft maar aan het snijden en de vraag naar uitkeringen en bijstand rijst de pan uit.  
Toch heeft de overheid nog steeds, zij het zijdelings, met het marinebedrijf goud in handen.
Deze fantastische locatie beschikt over de modernste gereedschappen aangevuld met een prachtige know-how. Het is ook een van de grootste werkgevers van de Noordkop.

Het is de morele plicht aan de burgers van de Noordkop deze mensen meer werk te gunnen via de gemeentes. Gemeentes kunnen ondanks de bezuinigingen toch een beetje extra doen voor hun inwoners. Hollands Kroon zou alle speciale kunstwerken als bankjes, speciale hangplekken en dergelijke gewoon daar op maat kunnen laten maken.

Dichterbij kijken dan je neus lang is dan ook het devies!

 

 


 

Het nieuwe besturen, hoera?

Nu in het nieuwe jaar het college gevormd is in Hollands Kroon, kan het werk beginnen. Als alle verkiezingsprogramma’s gevolgd worden, dan komt het voor ons allemaal goed. Dan maakt het eigenlijk niet uit welke partijen de regie gaan voeren in de regiegemeente. Behoud van voorzieningen, openbaar vervoer en werkgelegenheid is dan allemaal voor elkaar.

Op die manier kunnen we in het nieuwe jaar met een gerust hart er tegenaan. Samen opbouwend bezig zijn. ’s Middags even lekker een boek halen in de bibliotheek, want ook die voorziening zou toch blijven? 
 

Of toch niet. In de laatste weken van 2011 werd bekend dat de bibliotheken van Hippolytushoef en Middenmeer dicht gaan in 2012.

De huidige coalitie hoeft de afbraak niet te beginnen, dat hebben anderen reeds gedaan. Of dit nu de oude wethouders of Kopgroep Bibliotheken is, maakt eigenlijk niets uit. 
 

Nu maar met zijn allen zorgen dat we nog wel zwembaden en consultatiebureaus houden, want de eerste baby’s in Hollands Kroon zijn reeds geboren. Het zou fijn zijn voor die ouders dat ze geen 30 kilometer moeten rijden om de prikken van hun kind in ontvangst te nemen (dus geen bittere pil). En ook niet een dito afstand om te leren zwemmen, anders krijg je het verhaal van het hoofd boven water houden. Dat zal in Hollands Kroon nog niet zo makkelijk worden. 
 

Het grote voordeel van deze fusie is dat de omliggende gemeenten die nog moeten fuseren alvast kunnen kijken hoe het (niet) moet!

Schagen, houd de ogen open en kijk naar Hollands Kroon. Laat daar niet de landelijke partijen de boel van tevoren dichttimmeren zoals in Hollands Kroon reeds gebeurd is.

De achterkant van de waarheid 
 

Lees de onderstaande berichten.

 

Regio | 06 december 2011 | bron: Wieringer Courant

 

HIPPOLYTUSHOEF - De openbare bibliotheek in Parkzicht wordt over iets meer dan een jaar gesloten. Dat meldde wethouder Jacques de Waal aan de commissie voor samenlevingszaken. Kopgroep Bibliotheken gaf de gemeente Wieringen onlangs te kennen de zaak al per 1 juli 2012 te willen sluiten, maar De Waal heeft er nog een half jaar bij kunnen krijgen. En dan is het echt gebeurd.

 

In plaats van de vaste vestiging in Parkzicht, komt er een plug-in-bibliotheek. Dat is een soort boekenkast met kluisjes in een multifunctioneel gebouw, zoals een bank of een school. De boeken worden daar afgehaald door klanten, die ze met behulp van een computer bij de bibliotheekorganisatie hebben besteld.

 

Voor de basisscholen gaat er een speciale boekenbus rijden, die er een dagdeel per week komt te staan. Dat zal dan het einde betekenen van de bibliotheekbus zoals die nu bekend is en Oosterland, dat binnenkort geen basisschool meer heeft, valt dan buiten de boot.

 

De commissie was er uiteraard niet blij mee, temeer omdat de gemeente voor de bieb tien jaar huur heeft betaald, waarvan nog maar zeven jaar om is.

 

De Waal vertelde daarop dat Kopgroep Bibliotheken zoekt naar vrijwilligers, die boeken bij ouderen willen bezorgen. “Maar we hebben hier al veel mensen die vrijwilligerswerk doen. Moeten die dan nog meer werk voor hun rekening nemen?”

 

De wethouder hoopt dat de nieuwe gemeente Hollands Kroon zich ervoor zal inspannen dat er op Wieringen toch een traditionele bibliotheekvoorziening blijft bestaan. “Het komt dan aan op solidariteit van raadsleden die niet van Wieringen komen.”

 

Regio | 07 december 2011 bron: Wieringer Courant

 

Het consultatiebureau aan de Koningin Wilhelminalaan. (Foto: Henk Cornelissen)

 

 

 

HIPPOLYTUSHOEF - De gemeente Hollands Kroon moet erop toezien, dat op Wieringen een consultatiebureau blijft bestaan. Die boodschap gaf de commissie voor samenlevingszaken in haar laatste vergadering mee aan wethouder Jacques de Waal, die de opdracht zal doorgegeven aan zijn nu nog onbekende opvolger. Het gevaar is dus nog altijd niet geweken.

 

De GGD, die van de regio gemeenten tien procent moet bezuinigen, stelt zich op het standpunt dat zestien en een halve kilometer, per auto te doen in een kwartier, een redelijke afstand is voor een bezoek aan een consultatiebureau. Het gebouw in Hippolytushoef kan daarom wel dicht.

 

Voor Wieringen is dit onacceptabel. Niet iedere ouder beschikt over een auto. “Het openbaar vervoer is hiervoor onvoldoende en over een jaar misschien wel helemaal wegbezuinigd,” zegt De Waal. “Dit is nu eenmaal geen stedelijk gebied.”

 

In het algemeen bestuur heeft de wethouder intussen bijval gekregen van andere gemeenten. “De collega’s van Hollands Kroon ondersteunden mijn verhaal, maar ook Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. Een consultatiebureau moet laagdrempelig zijn. Op Wieringen gaat het om 22 gezinnen. Die dertien contactmomenten in de eerste vier jaar in het leven van een kind zijn erg belangrijk.”

 

In februari is er een nieuwe vergadering van het algemeen bestuur van de GGD Noord-Holland Noord. “Mijn opvolger in Hollands Kroon zal heel alert moeten zijn en bij andere gemeenten steun moeten blijven zoeken om het bureau in Hippolytushoef open te houden. Of de gemeente zou zelf geld moeten bijdragen. Wij zitten hier aan het ‘skrale end’ van Hollands Kroon. Ik hoop dat het nog goed komt, maar durf daar niet op te vertrouwen,” bekende de wethouder.

 

“Er wordt alleen naar geld gekeken en niet naar mensen,” verzuchtte Pier Hoitinga (WR05) in de commissie. “Ik mag hopen dat de nieuwe gemeente voet bij stuk zal houden.”

 

Van die raad zal WR05 geen deel meer uitmaken. De lokale kiesvereniging behaalde onvoldoende stemmen voor een zetel in de raad.

 

 design created by www.webhostdesign.nl
Column M. Hovius
Statuten
sociaaldemocratischcollectief@live.nl